7. izredna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 28.05.2010

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA

Datum: 28. 5. 2010

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št.: 55/2002), sklicujem


7. izredno sejo Občinskega sveta, ki bo, v sredo, 2. junija 2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Sklep o potrditvi Investicijskega programa (IP) za obnovo rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine (poročevalca: Ivan Princes, Jože Papež) (PREDLOG SKLEPA.pdf, POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA in PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE.pdf)
2. Sklep o potrditvi Predinvesticijske zasnove (PIZ) za obnovo rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine (poročevalca: Ivan Princes, Jože Papež) (PREDLOG SKLEPA.pdf, POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA in PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE.pdf)


Razlog za sklic seje:
Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin. Občina Vipava se bo prijavila na navedeni razpis za obnovo rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine v Vipavi.
Vlogo za razpis je potrebno oddati najpozneje do 7.6.2010. Za popolno vlogo morajo biti priloženi tudi IP (investicijski program) in PIZ (predinvesticijska zasnova). Dokumenta mora potrditi občinski svet. Zaradi vsega navedenega je utemeljen sklic izredne seje Sveta občine Vipava.


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.