30. redna seja Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne, 29. julija 2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 19.07.2010

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVADatum: 19. 7. 2010


Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št.: 55/2002), sklicujem


30. redno sejo Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne, 29. julija 2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

Predlog dnevnega reda:
1. 01_zapisnik 29. redne seje OS Vipava 20.5.2010.pdf in 01b_zapisnik 7. izredne seje 2.6.2010.pdf(poročevalec: Ivan Princes)
2. Vprašanja in pobude svetnikov
3. 03_Porocilo o izvajanju sklepov 29. redne in 7. izredne seje.pdf(poročevalec: Jože Papež)
4. 04_odlok-koncesijske dajatve-divjad2.pdf– skrajšan postopek (poročevalka: Nadja Kobal)
5. 05_sklep_o_normativih_in_sisitemizaciji_2010.pdf(poročevalka: Meri Uršič)
6. 06_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka Glasbene sole V Vodopivca.pdf– skrajšan postopek (poročevalka: Majda Sever)
7. 07_Delovna uspesnost ravnateljice OSDB 2009.pdf(poročevalka: Majda Sever)
8. 08_Razporeditev presezkov iz javne sluzbe.pdf(poročevalka: Majda Sever)
9. 09_PORABA PRESEZKOV - Sklep.pdf(poročevalka: Majda Sever)
10. 10_Sklep o delni povrnitvi stroskov volilne kampanije.pdf(poročevalka: Helena Kobal)
11. 11_Informacija-proračun.pdf(poročevalka: Silvana Vitežnik)
12. 12_ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORACUNU 2010.pdf – skrajšan postopek (poročevalka: Silvana Vitežnik)
13. 13_PRODAJA TRAFO POSTAJE-predlog sklepa.pdf (poročevalka: Silvana Vitežnik)
14. Predlog posegov na najboljša kmetijska zemljišča (poročevalec: Ivan Princes)
a) Soglasje k posegom
b) Predlog sklepa o pooblastilu županu
15. 15_Izvlecek iz PIZ CCN in kanal Vipava 09_07_2010 1 faza.pdf(poročevalca: Božidar Lavrenčič, Mojca Fornazarič)
16. Imenovanje predstavnika Občine Vipava v Svetu zavoda za izgradnjo centra za starejše občane Vipava (poročevalec: Darko Rosa)
17. Imenovanje predstavnikov Občine Vipava v Odbor za spremljanje obnove gradu Lanthieri (poročevalec: Darko Rosa)


Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.