32. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 13.09.2010

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA

Datum: 13. 9. 2010

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 55/2002) sklicujem


32. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, 23. septembra 2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 01a_zapisnik 31. redne seje 19.8.2010.pdf in 8. izredne seje Občinskega sveta Občine Vipava (poročevalec: Ivan Princes)
2. 02_Poročilo o izvajanju sklepov 31. redne in 8. izredne seje.pdf(poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. 04_ovk-sejno.pdf(poročevalka: Helena Kobal)
5. 05a_DRZNI - material.pdf, ter 05b_Predstavitev gorskega kolesarstva in Idejni plan za gorsko kolesarski poligon v Vipavi.pdf (poročevalec: Ivan Princes)


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.