Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava

datum: 23.12.2010

kategorija: Občinski svet

Občina Vipava
Župan


Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Župan Občine Vipava, dne 4. 12. 2010, sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar – marec 2011.


Župan
mag. Ivan Princes