2. izredna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 11.07.2011

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

Potrditev strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta zaradi nadaljnjih postopkov izdelave OPN , ter zahtevnost obravnave in potrditve strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta.

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-0006/2011-1
Datum: 11. 7. 2011


Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011) sklicujem


2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 21. julija 2011 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta - OPN (poročevalca: Viljem Fabčič in Božidar Lavrenčič) (gradivo: Pregled smernic, Stališče do predlogov in pripomb javnosti-preglednica, Zapisnik javne obravnave dopolnjenega osnutka OPN)


Razlog za sklic seje:
Razlog za sklic izredne seje je nujnost potrditve strokovnih stališč zaradi nadaljnjih postopkov izdelave OPN , ter zahtevnost obravnave in potrditve strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta.


Grafični del dokumenta je viden na spletni povezavi: http://gis.iobcina.si/?a=vipava&URL=dba9cd17-52a6-423e-87f8-d23e885cbcdb.

V tiskani obliki je dokument na razpolago v sejni sobi Občine Vipava, kjer se nahajata tudi Osnutek 1 in Osnutek 2, ki sta bila podlaga za pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora.


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.