Občinski prostorski načrt občine Vipava - Dopolnjen osnutek OPN - Stališče do pripomb in predlogov javnosti

datum: 17.08.2011

kategorija: Občinski svet

OBČINA VIPAVA
OBČINSKI SVETNa podlagi 16. člena Statuta občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011) je Občinski svet Občine Vipava na svoji 2. izredni seji, dne 21. 7. 2011 sprejel Sklep s katerim potrjuje strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta - OPN.

- Sklep
- Strokovna stališča do pripomb in predlogov

Številka: 350-0001/2008-149
Datum: 21. 7. 2011


OBČINSKI SVET
ŽUPAN
mag. Ivan PRINCES, l.r.