14. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 06.05.2012

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-003/2012-1
Datum: 3.5.2012


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011)


14. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v sredo, dne 16. maja 2012 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 13. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Sklep o pristopu Občine Vipava k organu skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica(poročevalka: Helena Kobal)
5. Sklep o imenovanje predstavnika v Svet zavoda Glasbene šole Ajdovščina(poročevalka: Helena Kobal)
6. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Občina Vipava, ter Sklep o predhodnem soglasju(poročevalci: predstavniki javnih zavodov)
- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
- Osnovna šola Draga Bajca Vipava
- Otroški vrtec Ajdovščina
- Lavričeva knjižnica Ajdovščina
- Zdravstveni dom Ajdovščina
- Lekarna Ajdovščina
- Razvojna agencija ROD
- Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina
7. Potrditev vršilca dolžnosti direktorja Centra za razvoj podeželja Trg Vipava (poročevalec: Ivan Princes)
8. Sklep o podelitvi priznanj Občine Vipava za leto 2012 (poročevalka: Helena Kobal)
9. Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2012 in Cenik zakupnin za nekmetijsko rabo za leto 2012 (poročevalka: Helena Kobal)
10. Sklep o višini najemnine oddane infrastrukture v najemen Komunalno stanovanjski družbi Ajdovščina za leto 2012 (poročevalka: Silvana Vitežnik)
11. Odkup zemljišč Agroinda (poročevalec: Ivan Princes)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.