Informacija o realizaciji proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2012

datum: 23.07.2012

kategorija: Občinski svet

Občina Vipava
Župan


Na osnovi 63. člena Zakona o javnih financah in 3. odstavka 5. člena Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2012 (številka 410-0016/2011), objavljenega v Uradnem listu RS št. 107/2011, je Župan, dolžan poročati, Občinskemu svetu, o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji v prvem polletju tekočega leta ter oceni realizacije za leto 2012.

V priponki se nahaja Informacija o realizaciji proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2012.Župan
mag. Ivan Princes, l.r.