Na vsebino
Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 7

4. izredna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 26.06.2013

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

4. izredna seja Občinskega sveta Občine Vipava
OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-004/2013-1
Datum: 21.6.2013


Na podlagi 20. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011) sklicujem


4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 27. junija 2013 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o., druga obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Mitja Trtnik)


Razlog za sklic seje:
Razlog za sklic izredne seje je nujnost sprejetja Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o..


Gradivo:
-Odlok o ustanovitvi JP RCERO z obrazložitvami, prilogami in pripombami (.zip)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.