Na vsebino
Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 2

5. izredna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 02.09.2013

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov


OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-006/2013-1
Datum: 2.9.2013


Na podlagi 20. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011) sklicujem


5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 5. septembra 2013 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Novelacija Investicijskega projekta (IP) za projekt »Obnova gospodarskega dela dvorca Lanthieri« - 1. faza (poročevalec: David Bratož)


Razlog za sklic seje:
Razlog za sklic izredne seje je nujnost sprejetja novelacije Investicijskega projekta (IP) za projekt »Obnova gospodarskega dela dvorca Lanthieri v Vipavi«, ker se mora občina do 9.9.2013 prijaviti na razpis Ministrstva za kulturo, da bi pridobila sredstva sofinanciranja za nadaljevanje obnove dvorca Lanthieri.


Gradivo:
-Novelacija Investicijskega projekta (IP) za projekt Obnova gospodarskega dela dvorca Lanthieri v Vipavi


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.