Na vsebino
Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 18

25. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 10.12.2013

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov


OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-009/2013-1
Datum: 5.12.2013


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


25. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v sredo, dne 19. decembra 2013 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
01. Potrditev zapisnika 24. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
02. Poročilo o izvajanju sklepov 24. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
03. Vprašanja in pobude svetnikov
04. Cene komunalnih storitev(poročevalec: Egon Stopar)
04a) Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo
04b) Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
04c) Sklep o cenah ravnanja z odpadki
05. Sklep o določitvi višine najemnine za oddano komunalno infrastrukturo v najem (poročevalka: Silvana Vitežnik)
06. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina(poročevalki: Majda Sever in Alenka Močnik)
07. Poročila o izvedenih nadzorih (poročevalci: predstavniki NO):
07a) Poslovanje Krajevne skupnosti Podnanos v letu 2012
07b) Poslovanje Krajevne skupnosti Vipava v letu 2012
08. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2014, 2. obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
09. Letni program kulture v Občini Vipava za leto 2014(poročevalka: Majda Sever)
10. Letni program športa v Občini Vipava za leto 2014(poročevalka: Majda Sever)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.