Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 3

2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 17.01.2014

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-0002/2014-1
Datum: 16.1.2014


Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, od petka, 17.1.2014 od 10.00 ure do ponedeljka, 20.1.2014 do 24.00 ure,


z naslednjim DNEVNIM REDOM:
01. Imenovanje kandidatke za zastopnika pacientovih pravic


Člani Občinskega sveta se o predloženem sklepu opredelijo tako, da na tel. št. 05 364 34 10 ali na e-naslov obcina.vipava@siol.net sporočijo ali so ZA ali PROTI predloženemu sklepu.


Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če so za sklep glasovali vsi člani sveta, ki so do roka oddali svoj glas.
Če je kateri izmed članov sveta glasoval proti sklepu, se opravi izredna seja sveta ali pa se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.