Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 9

27. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 19.03.2014

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-004/2014-1
Datum: 13.3.2014


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


27. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 27. marca 2014 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnikov 2. dopisne seje, 26. redne seje in 6. izredne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 2. dopisne, 26. redne in 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Občina Vipava, ter Sklep o predhodnem soglasju (poročevalci: predstavniki javnih zavodov)
4a) Lavričeva knjižnica Ajdovščina
4b) Lekarna Ajdovščina
4c) Zavod za turizem Trg Vipava
4d) Razvojna agencija Rod Ajdovščina
5. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava za leto 2013(poročevalec: Tadej Mori)
6. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Ureditev lokalnih cest v občini Vipava(poročevalec: David Bratož)
7. Sklep o razveljavitvi sklepa o sprejemu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Občine Ajdovščina in Občine Vipava, Ajdovščina(poročevalca: Ivan Princes in Majda Sever)
8. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina, 2. obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Majda Sever)
9. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2013(poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.