Na vsebino
Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 18

7. izredna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 07.04.2014

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov


OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-005/2014-1
Datum: 7.4.2014


Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011) sklicujem


7. izredno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 10. aprila 2014 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Dogovor o sodelovanju pri zasnovi, gradnji in delovanju univerzitetnega kampusa Univerze v Novi Gorici in Pogodba o prodaji parc. št. 1713/29 in 1713/87 k.o. Vipava (poročevalec: Ivan Princes)

Razlog za sklic seje:
Izredna seja je sklicana zaradi odločitve Občinskega sveta Občine Vipava, na 27. redni seji 27.3.2014, da se o dogovoru in pogodbi, ki se tičeta Univerzitetnega kampusa Občinski svet sestane in odloča na izredni seji


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.