Na vsebino
Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 10

30. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 26.06.2014

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov


OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-0008/2014-1
Datum: 26.6.2014


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


30. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 10. julija 2014 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1.Potrditev zapisnika 29. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2.Poročilo o izvajanju sklepov 29. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3.Vprašanja in pobude svetnikov
4.Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
5.Sklep k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Draga Bajca Vipava za šolsko leto 2014/15(poročevalka: Alenka Nussdorfer Bizjak)
6.Sklep o uporabi normativov za oblikovanje oddelkov in soglasju k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina(poročevalka: Alenka Močnik)
7.Podaljšanje najemne pogodbe za objekt Kamp Tura(poročevalec: Ivan Princes)
8.Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava(poročevalka: Helena Kobal)
9.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, skrajšani postopek (poročevalka: Tamara Curk)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.