20. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 12.12.2016

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

 

Številka: 0321-009/2016-1

Datum: 8.12.2016

 

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem

 

 

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 22. decembra 2016 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

 

Predlog dnevnega reda:

01.Potrditev zapisnika 19. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)

02.Vprašanja in pobude svetnikov

03.Poročilo o izvajanju sklepov  19. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

04.Soglasje ustanovitelja k Statutu javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava (poročevalka: Maja Hladnik)

05.Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vipava, 2. obravnava (poročevalka: Nadja Kobal Malavašič)

06.Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2017, 2. obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)

07.Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2017, 2. obravnava  (poročevalka: Silvana Vitežnik)

08.Sklep o letnem načrtu prodaje finančnega premoženja Občine Vipava za leto 2017 (poročevalka: Silvana Vitežnik)

09.Sklep o posameznem načrtu prodaje finančnega premoženja Občine Vipava za leto 2017 (poročevalka: Silvana Vitežnik)

10.Informacija o sofinanciranju skupnih aktivnosti promocije turistične destinacije Vipavska dolina (poročevalec: Ivan Princes)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

 

 

 

Vabljeni:

- ga. Maja Hladnik, predsednica Sveta javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava