Informacija o izvrševanju proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2017

datum: 31.07.2017

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

Informacija o izvrševanju proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2017


Na osnovi 63. člena Zakona o javnih financah in 3. odstavka 5. člena Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2017 (številka 410-005/2016-1) objavljenega v Urad. listu RS št. 87/2016, je Župan, dolžan poročati, Občinskemu svetu, o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji v prvem polletju tekočega leta ter oceni realizacije za leto 2017.

V priponki se nahaja Informacija o realizaciji proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2017 .