Na vsebino
Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 11

3. izredna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 17.01.2018

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-1/2018-1

Datum: 17.1.2018

 

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni  list RS,  št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v ponedeljek, dne 22. januarja 2018 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Dnevni red:

  1. Rebalans št. 1 proračuna Občine Vipava za leto 2018, skrajšani postopek  (poročevalec: Ivan Princes)
  2. Sklep o spremembi št. 1 Sklepa o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2018, skrajšani postopek (poročevalec: Ivan Princes)

Dodatno:

 

Razlog sklica izredne seje:

Občina Vipava lahko uveljavlja predkupno pravico za parc. št.*158/2 in 1328/1 obe  k. o. 2403 Goče (Hebetova hiša).  Ker sta navedeni nepremičnini naprodaj in je že podpisana prodajna predpogodba je bila Občina Vipava 10.1.2018 pozvana, da na podlagi predpogodbe izda potrdilo o ne uveljavljanju predkupne pravice. Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na podlagi Odloka o območjih predkupne pravice in na podlagi 62. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine. Glede na to, da je treba predkupno pravico uveljaviti v zakonitem roku, občina pa nima v proračunu zagotovljenih sredstev je potrebno zagotoviti potrebna sredstva z rebalansom proračuna. Ker je rok za uveljavljanje predkupne pravice kratek, je potrebno za sprejetje rebalansa sklicati izredno sejo. Krajevna skupnost Goče je Občino Vipava tudi pisno obvestila s sprejetim sklepom, da Občina Vipava odkupi obravnavani parceli oz. stavbo in se strinja, da se znesek, ki je bil prerazporejen na konto kanalizacija, vrne nazaj na prvotni konto, ker na ta način vsaj denar ostane v vasi.

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.