Informacija o izvrševanju proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2018

datum: 31.07.2018

kategorija: Občinski svet

 

Informacija o izvrševanju proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2018


Na osnovi 63. člena Zakona o javnih financah in 3. odstavka 5. člena Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2018 (številka 410-3/2017-2) objavljenega v Urad. listu RS št. 79/2017 je Župan dolžan poročati Občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji v prvem polletju tekočega leta ter oceni realizacije za leto 2018.

V priponki se nahaja Informacija o realizaciji proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2018.