2. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 08.01.2019

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-1/2019-1

Datum: 3.1.2019

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 17. 1. 2019 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje (poročevalec: Goran Kodelja)

2. Poročilo o izvajanju sklepov  1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

3. Vprašanja in pobude svetnikov

4. Informacija župana o pripravi proračuna Občine Vipava za leto 2019 (poročevalec: Goran Kodelja)

5. Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta občine Vipava, ge. Kristini Vanceta (poročevalka: Sonja Lukin)

6. Sklep o imenovanja Nadzornega odbora občine Vipava (poročevalka: Sonja Lukin)

7. Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije (poročevalka: Sonja Lukin)

8. Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe (poročevalka: Sonja Lukin)

9. Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti (poročevalka: Sonja Lukin)

10. Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo (poročevalka: Sonja Lukin)

11. Sklep o imenovanju Odbora za finance (poročevalka: Sonja Lukin)

12. Sklep o imenovanju Odbora za turizem (poročevalka: Sonja Lukin)

13. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet Lavričeve knjižnice Ajdovščina (poročevalka: Sonja Lukin)

14. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet lokalnih skupnosti  Centra za socialno delo Severna Primorska (poročevalka: Sonja Lukin)

15. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata ge. Janji Curk v Svetu Zavoda za turizem Trg Vipava (poročevalka: Sonja Lukin)

16. Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Svet zavoda za turizem Trg Vipava (poročevalka: Sonja Lukin)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

                                                                                                                Župan

                                                                                                     Goran KODELJA, l. r.

 

Gradivo