Na vsebino
Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 4

7. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 14.06.2019

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-7/2019-1

Datum: 6.6.2019

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 20. junija 2019 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, 1. obravnava (poročevalec: Jože Papež)

4. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Vipava, 2. obravnava (poročevalec: Jože Papež)

5. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina za šolsko leto 2019/2020 (poročevalka: Alenka Močnik)

6. Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v Otroškem vrtcu Ajdovščina (poročevalka: Majda Sever)

7. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Draga Bajca Vipava za šolsko leto 2019/2020 (poročevalka: Mojca Pev)

8. Vprašanja in pobude svetnikov

9. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda Zavod za turizem Trg Vipava (poročevalec: Martin Čibej)

 

Sejno gradivo

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

Vabljeni:

- ga. Brigita Habjan Štolfa, Razvojna agencija Rod Ajdovščina, k 3. točki

- g. Janez Furlan, Občina Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Silvana Kodrič, Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, k 4. točki

- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina k 5. in 6. točki

- ga. Mojca Pev, Osnovna šola Draga Bajca Vipava, k 7. točki