Na vsebino
Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16

9. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 18.10.2019

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-10/2019-1

Datum: 10.10.2019

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 24. oktobra 2019 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov  8. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Poročilo o opravljenem nadzoru Poslovanje zavoda za turizem trg Vipava v letu 2018 (poročevalec: Jožko Žgur)

4. Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključni račun Občine Vipava za leto 2018 (poročevalka: Meta Mržek)

5. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občina Vipava,1. obravnava (poročevalec: Martin Čibej)

6. Vprašanja in pobude svetnikov

7. Soglasje k ordinacijskem času dispanzerja za ženske (poročevalka: Majda Sever)

8. Sklep o imenovanju predstavnika uporabnikov v svet zavoda Regijske razvojne agencije Rod Ajdovščina (poročevalec: Martin Čibej)

9. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v svet zavoda Regijske razvojne agencije Rod Ajdovščina (poročevalec: Martin Čibej)

10. Sklep o odvzemu statusa  javnega dobra parc. št. 1820/2 k.o. 2378  Vrhpolje (poročevalec: Martin Čibej)

 

Sejno gradivo (prvi del)

Sejno gradivo (drugi del)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

 

Vabljeni:

- člani Nadzornega odbora Občine Vipava, k 3. in 4. točki

- g. Rafael Bizjak, občinski urbanist, k 5. točki