Na vsebino
Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 13

10. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 11.11.2019

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-11/2019-1

Datum: 7.11.2019

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 21. novembra 2019 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Soglasje Zdravstvenemu domu Ajdovščina k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (poročevalec: Egon Stopar)

4. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina (poročevalka: Alenka Močnik)

5. Odlok o pokopališkem redu v občini Vipava, 1. obravnava (poročevalec: Jože Papež)

6. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vipava, 2. obravnava (poročevalec: Martin Čibej)

7. Vprašanja in pobude svetnikov

 

Sejno gradivo (prvi del)

Sejno gradivo (drugi del)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

 

Vabljeni:

- mag. Egon Stopar, Zdravstveni dom Ajdovščina, k 3. točki

- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 4. točki

- ga. Nataša Uršič Praček, Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, k 5. točki

- g. Dragotin Štokelj, Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, k 5. točki

- g. Rafael Bizjak, občinski urbanist, k 6. točki