Na vsebino
Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 9

11. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 10.12.2019

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-12/2019-1

Datum: 5.12.2019

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 19. decembra 2019 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Vprašanja in pobude svetnikov

4. Sklep o izstopu Občine Vipava iz Regijske razvojne agencije Rod Ajdovščina (poročevalec: Goran Kodelja)

5. Sklep o prenehanju sklepa o subvencioniranih cenah omrežnin za čiščenje odpadnih voda (poročevalec: Goran Kodelja)

6. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2020, 1. obravnava (poročevalca: Goran Kodelja in Goran Troha Žvokelj)

7. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2020, 1. obravnava (poročevalec: Goran Troha Žvokelj)

8. Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vipava (poročevalca: Goran Kodelja in Vida Babič)

  a)Nakup nepremičnine parc. št. 1960/26 k.o. 2401 Vipava

  b)Menjava in prodaja nepremičnin parc. št.  2579/2, 2579/4, 248/5 in 2945/4 k.o. 2401 Vipava

  c)Menjava nepremičnin parc. št. 1820/2 in 1056/3 k.o. Vrhpolje

  d)Menjava nepremičnin parc. št. 1493/9, 117/18  in 117/16 k.o. Lože

  e)Menjava nepremičnin parc. št. 1493/8 in 116/7 k.o. Lože

  f)Menjava nepremičnin parc. št. 37/1, 37/2, 37/3 in 38/1 k.o. Lože

  g)Menjava nepremičnin parc. št. *115 in 311/2 k.o. Erzelj

  h)Menjava nepremičnin parc. št. 2498/7 in 1458/5 k.o. Podraga

  i)Menjava nepremičnin parc. št. 3099/8, 2083/2, 2083/4, 22051/10 in 3008/4 k.o. Podnanos

 

Sejno gradivo

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.