Na vsebino
Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 16

3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 06.04.2020

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0322-4/2020-1

Datum: 6.4.2020

 

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS,  št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

3. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki po potekala, od četrtka, 9.4.2020 od 14.00 ure do petka, 10.4.2020 do 14.00 ure

 

Dnevni red:

  1. Poročilo o izvajanju sklepov, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov
  2. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve občine Vipava za leto 2020
  3. Soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vipava - menjava zemljišč v k.o. Vipava
  4. Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2020
  5. Cenik najemnin za nekmetijska zemljišča za leto 2020

Sejno gradivo

 

Obrazložitev:

Župan Občine Vipava sklicujem dopisno sejo Občinskega sveta Občine Vipava na podlagi 23. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vipava.

Vabilo oziroma obvestilo o sklicu dopisne seje in gradivo zadnjo se svetnikom pošilja izključno po elektronski pošti, na njihov elektronski naslov, ki so ga sporočili Občinski upravi Občine Vipava.

Člani Občinskega sveta se lahko skladno z določbami 23. člena Poslovnika o posamičnem predloženem sklepu opredelijo:

  1. USTNO, tako, da na tel. št. 05 364 34 26 (v poslovnem času Občinske uprave) sporočijo ali so ZA ali PROTI posamičnemu sklepu predloženega dnevnega reda
  2. PISNO tako, da na e-naslov obcina@vipava.si oddajo svoj pisni glas in sporočijo ali so ZA ali PROTI posamičnemu sklepu predloženega dnevnega reda

Pisno se glasuje tako, da se v povratnem e-mailu za vsako točko dnevnega reda odda svoj glas.

Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če so za sklep glasovali vsi člani sveta, ki so do roka oddali svoj glas. Če je kateri izmed članov sveta glasoval proti sklepu, se opravi izredna seja sveta ali pa se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.

Gradivo za sejo je dostopno na spletni strani Občine Vipava www.vipava.si

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.