Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 14

16. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 07.09.2020

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA
Občinski svet


Številka: 0322-8/2020-1
Datum: 3. 9. 2020


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017)
sklicujem


16. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, 17. septembra 2020 ob 17. uri, v dvorani kulturnega doma Vipava, Glavni trg 15, Vipava


Predlog dnevnega reda:


1. Potrditev zapisnika 15. redne in 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vipava
2. Poročilo o izvajanju sklepov 15. redne in 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)
3. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina (poročevalka: Alenka Močnik)
4. Tehnična pravila o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Vipava, seznanitev (poročevalka: Silvana Kodrič)
5. Vprašanja in pobude svetnikov
6. Ugotovitveni sklep o izstopu iz Medobčinske uprave Občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava (poročevalec: Martin Čibej)
7. Informacija o realizaciji proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2020 (poročevalec: Goran Troha Žvokelj)
8. Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vipava - prodaja nepremičnine parc. št. 1493/10 k.o. 2402 Lože (poročevalec: Jure Dolinar)
9. Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vipava - odsvojitev (prodaja ali menjava) nepremičnine parc. št. 2512/9 k.o. 2401 Vipava (poročevalec: Jure Dolinar)
10. Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vipava - prodaja nepremičnine dela parc. št. 1713/36 k.o. 2401 Vipava (poročevalec: Jure Dolinar)


Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

Goran Kodelja, l.r.
župan

 

Priloge:
- sejno gradivo;

 

Vabljeni:
- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 3. točki
- ga. Silvana Kodrič, Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, k 4. točki