Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 13

20. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 22.02.2021

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0322-2/2021-1

Datum: 11. 2. 2021

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 25. februarja 2021 ob 17. uri, v dvorani kulturnega doma Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov 19. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Sklep o potrditvi akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Občina Vipava (poročevalka: Barbara Repovš)

4. Sklep o pristopu Občine Vipava h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo (poročevalka: Barbara Repovš)

5. Vprašanja in pobude svetnikov

6. Stališče Nadzornega odbora Občine Vipava v zvezi s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Vipava za leto 2021 (poročevalec: Jože Žgur)

7. Rebalans št. 1 proračuna Občine Vipava za leto 2021, skrajšani postopek (poročevalec: Goran Kodelja)

8. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vipava, 1. obravnava  (poročevalka: Majda Sever)

9. Pravilnik o spremembah Pravilnika in merilih o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Vipava (poročevalka: Majda Sever)

10. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava (poročevalec: Jure Dolinar)

11. Sklep o začetku postopka priprave sprememb statuta Občine Vipava (poročevalec: Martin Čibej)

12. Seznanitev in razprava o osnutkih pokrajinske zakonodaje (poročevalec; Martin Čibej)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

 

Priloge:

- sejno gradivo

 

Vabljeni:

- ga. Barbara Repovš. Zavod za turizem Trg Vipava, k 3. in 4. točki