Razglas

datum: 03.04.2003

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA VIPAVA
ŽUPAN

Na podlagi 4. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 62/95) in 32. člena Statuta občine Vipava (Ur.l. RS, št. 54/2002 in 83/2002) župan občine Vipava, Ivan Princes dne, 3.4.2003


RAZGLAŠAM

PREKLIC velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju občine Vipava, razglašene 21.2.2003.


Številka: 22200-1/03
Datum: 3.4.2003


ŽUPAN
Mag. Ivan Princes, dr.vet.med.


Razglas prejmejo:
- javna občila
- poveljnik štaba CZ občine Vipava
- gasilska društva v občini Vipava
- Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Ljubljana
- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Nova Gorica
- G. Boris Šapla, Gasilska zveza Zgornje Vipavske doline
oglasna deska Občine Vipava