Razglas

datum: 21.02.2003

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA VIPAVA
ŽUPAN

Na podlagi 4. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 62/95) in 32. člena Statuta občine Vipava (Ur.l. RS, št. 54/2002 in 83/2002) župan občine Vipava, Ivan Princes dne, 21.2.2003


RAZGLAŠA

VELIKO POŽARNO OGROŽENOST naravnega okolja na območju občine Vipava od 21. februarja 2003.

Razglas velja na tistih območjih občine, ki niso pokrita s snežno odejo.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar.

Velika požarna ogroženost naravnega okolja velja do preklica.


Številka: 22200-1/03
Datum: 21.2.2003
ŽUPAN
Mag. Ivan Princes, dr.vet.med.,l.r.