Sklep

datum: 21.02.2003

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA VIPAVA
ŽUPAN

Na podlagi 12. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 62/95) in na podlagi 32. člena Statuta občine Vipava (Ur.l. RS, št. 54/2002 in 83/2002) župan občine Vipava, Ivan Princes, dne, 21.2.2003 izdajam naslednji

SKLEP

1. člen

Občina Vipava, zaradi razglašene velike požarne ogroženosti v naravnem okolju, organizira požarno stražo na območju celotne občine, ki bo lahko ob morebitnem vžigu v čim krajšem času začela gasiti.

2. člen

Za izvajanje nalog požarne straže ter za opazovanje in obveščanje o nevarnosti požara je zadolžena Gasilska zveza Zgornje Vipavske doline, ki ukrepa v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom in Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju.

3.člen

Kontrolo in koordinacijo požarne straže in poročanje o delu in ukrepih izvajajo: g. Boris Šapla, vodstvo Gasilske zveze Zgornje Vipavske doline, g. Alojz Peljhan, Občinsko gasilsko poveljstvo ter člani prostovoljnih gasilskih društev.

4. člen
Sklep velja takoj.

ŽUPAN
Mag. Ivan Princes, dr.vet.med.

Številka: 22200-1/03
Datum: 21.2.2003