Na vsebino
Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 11

Priprava Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava

datum: 08.12.2008

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Občinski prostorski načrt Občine Vipava


Obveščamo vas, da je Občina Vipava pristopila k izdelavi Občinskega prostorskega načrta (OPN).

Občinski prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

V skladu s terminskim planom se je pričelo z izdelavo strokovnih podlag in osnutka OPN, na katerega bodo pristojne službe podale smernice in bo razgrnjen na javni razgrnitvi in predstavljen na javni obravnavi, skladno s terminskim planom

Ker je to dokument, ki pogojuje bivanje v našem prostoru smo se odločili, da o tem obvestimo vse zainteresirane poslovne subjekte in čim širšo javnost, da predstavijo svoje razvojne pobude s področja prostora ter potrebe po spremembi namenskih rab, ki so jih posredovali Občinski upravi.

Potrebe po spremembi namenskih rab pomenijo med drugim spremembe iz poselitvenih območij v kmetijska območja in obratno ter spremembe drugih rab.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.
__________________________________________________________________

Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Vipava

obvestilo za javnost

Informacija o Osnutku OPN Občine Vipava