Zapore cest zaradi snemanja filma Angelski obraz

datum: 22.03.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

Zapore cest zaradi snemanja filma Angelski obrazSpoštovani prebivalci Vipave,

v času od vključno 22.3.2011, do vključno 25.4.2011 in 29.4.2011, bomo, v Vipavi, snemali film z naslovom "Angelski obraz".

V času snemanja so predvidene tudi občasne popolne zapore za promet na določenih predelih Vipave in sicer:

1. snemanje na lokaciji pred cerkvijo sv. Štefana v Vipavi:
22.3.2011 - popoldan
23.4.2011 - do 4 ure v terminu med 17. uro in 5. uro naslednjega dne
24.4.2011 - do 6 ur v terminu med 14. uro in 2. uro naslednjega dne
25.4.2011 - do 6 ur v terminu med 14. uro in 2. uro naslednjega dne
uporaba javnih parkirišč (parkirišča v zasebni lasti-po dogovoru z lastniki) in z ustrezno urejenim obveščanjem, obvozom in pretočnostjo prometa, se izvede začasna popolna zapora:
- dela LC458240 LAVRINOVA ULICA - MOST ČEZ BELO, na odseku LC458241 LAVRINOVA UL.-MOST BELA, parc. št. 2619 k. o. Vipava,
- dela LC458020 VOJAŠNICA JPV - GLAVNI TRG, na odseku LC458021 VOJAŠNICA JPV-GLAV. TRG, parc. št. 2588/1 k. o. Vipava (Beblerjeva ulica od mosta na Beli do križišča z Laurinovo ulico),
- javna površina in parkirišča pred stavbo Glavni trg 15 (parc. št. 1717/19 k.o. Vipava).
Obvoz se uredi preko Laurinove ulice, Ulice Milana Bajca in Glavnega trga.

2. snemanje na lokaciji Glavni trg v Vipavi:
23.4.2011 - do 4 ure v terminu med 17. uro in 5. uro naslednjega dne
uporaba javnih parkirišč (parkirišča v zasebni lasti-po dogovoru z lastniki) in z ustrezno urejenim obveščanjem in pretočnostjo prometa, se izvede začasna popolna zapora:
- javna površina in parkirišča pred stavbo Glavni trg 15 (parc. št. 1717/19 k.o. Vipava),
- javna površina med stavbama Glavni trg 15 in Glavni trg 16, Glavni trg 16b in Glavni trg 16c (parc. št. 1717/19, *426, 1716/4, 1717/9, 1713/51 in 1713/53 k.o. Vipava).

3. snemanje na lokaciji Glavni trg v Vipavi:
23.4.2011 - do 4 ure v terminu med 17. uro in 5. uro naslednjega dne
24.4.2011 - do 5 ur v terminu med 14. uro in 5. uro naslednjega dne
25.4.2011 - do 5 ur v terminu med 17. uro in 5. uro naslednjega dne
uporaba javnih parkirišč (parkirišča v zasebni lasti-po dogovoru z lastniki) in z ustrezno urejenim obveščanjem, obvozom in pretočnostjo prometa, se izvede začasna popolna zapora:
- dela LC458020 VOJAŠNICA JPV - GLAVNI TRG, na odseku LC458021 VOJAŠNICA JPV-GLAV. TRG, parc. št. 2588/1 k. o. Vipava (Glavni trg),
- dela LC458010 LEKARNA - GLAVNI TRG - ZAVOD JANKA PREMRLA VOJKA - VINSKA KLET, na odseku LC458011 LEKARNA-ZAVOD-VIN.KLET, parc. št. 2588/1 k. o. Vipava (Vojkova ulica-Glavni trg),
Obvoz se uredi preko regionalne ceste R2-444.

4. snemanje na relaciji med lokacijama Glavni trg-cerkev sv. Štefana v Vipavi:
29.4.2011 - do 5 ur v terminu med 7. uro in 20. uro
uporaba javnih parkirišč (parkirišča v zasebni lasti-po dogovoru z lastniki) in z ustrezno urejenim obveščanjem in pretočnostjo prometa, se izvede začasna popolna zapora:
- dela LC458240 LAVRINOVA ULICA - MOST ČEZ BELO, na odseku LC458241 LAVRINOVA UL.-MOST BELA, parc. št. 2619 k. o. Vipava,
- dela LC458020 VOJAŠNICA JPV - GLAVNI TRG, na odseku LC458021 VOJAŠNICA JPV-GLAV. TRG, parc. št. 2588/1 k. o. Vipava (Beblerjeva ulica, Trg Pavla Rušta, Ulica Vojana Reharja, Glavni trg),
- dela LC458010 LEKARNA - GLAVNI TRG - ZAVOD JANKA PREMRLA VOJKA - VINSKA KLET, na odseku LC458011 LEKARNA-ZAVOD-VIN.KLET, parc. št. 2588/1 k. o. Vipava (Vojkova ulica-Glavni trg),
Obvoz se uredi preko regionalne ceste R2-444.

V času od 22.3.2011, do vključno 25.4.2011 in 29.4.2011, bo snemalna ekipa, v času snemanja na Glavnem trgu in ožji okolici, uporabljala javno površino parc. št. 2607/1 k. o. Vipava, na robu parka (nasproti vhoda Hranilnice in posojilnice Vipava d.d.), pred križiščem Ceste 18. aprila z Glavnim trgom, za namen parkiranja tehničnih vozil, ki morajo biti prisotna med samim snemanjem.
Parkiranje bo izvedeno na način, ki bo v čim manjši meri omejeval pretok prometa na Cesti 18. aprila v Vipavi.

Za obvoze v času zapor bo poskrbljeno.
V času snemanja, ko bo potrebna popolna zapora ulic za vsa promet, pa prosimo za strpnost.


Hvala lepa za razumevanje.

Filmska produkcija Svet Filma d.o.o.