Na vsebino
Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 1

Zapore cest zaradi snemanja filma Angelski obraz

datum: 22.03.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

Zapore cest zaradi snemanja filma Angelski obrazSpoštovani prebivalci Vipave,

v času od vključno 22.3.2011, do vključno 25.4.2011 in 29.4.2011, bomo, v Vipavi, snemali film z naslovom "Angelski obraz".

V času snemanja so predvidene tudi občasne popolne zapore za promet na določenih predelih Vipave in sicer:

1. snemanje na lokaciji pred cerkvijo sv. Štefana v Vipavi:
22.3.2011 - popoldan
23.4.2011 - do 4 ure v terminu med 17. uro in 5. uro naslednjega dne
24.4.2011 - do 6 ur v terminu med 14. uro in 2. uro naslednjega dne
25.4.2011 - do 6 ur v terminu med 14. uro in 2. uro naslednjega dne
uporaba javnih parkirišč (parkirišča v zasebni lasti-po dogovoru z lastniki) in z ustrezno urejenim obveščanjem, obvozom in pretočnostjo prometa, se izvede začasna popolna zapora:
- dela LC458240 LAVRINOVA ULICA - MOST ČEZ BELO, na odseku LC458241 LAVRINOVA UL.-MOST BELA, parc. št. 2619 k. o. Vipava,
- dela LC458020 VOJAŠNICA JPV - GLAVNI TRG, na odseku LC458021 VOJAŠNICA JPV-GLAV. TRG, parc. št. 2588/1 k. o. Vipava (Beblerjeva ulica od mosta na Beli do križišča z Laurinovo ulico),
- javna površina in parkirišča pred stavbo Glavni trg 15 (parc. št. 1717/19 k.o. Vipava).
Obvoz se uredi preko Laurinove ulice, Ulice Milana Bajca in Glavnega trga.

2. snemanje na lokaciji Glavni trg v Vipavi:
23.4.2011 - do 4 ure v terminu med 17. uro in 5. uro naslednjega dne
uporaba javnih parkirišč (parkirišča v zasebni lasti-po dogovoru z lastniki) in z ustrezno urejenim obveščanjem in pretočnostjo prometa, se izvede začasna popolna zapora:
- javna površina in parkirišča pred stavbo Glavni trg 15 (parc. št. 1717/19 k.o. Vipava),
- javna površina med stavbama Glavni trg 15 in Glavni trg 16, Glavni trg 16b in Glavni trg 16c (parc. št. 1717/19, *426, 1716/4, 1717/9, 1713/51 in 1713/53 k.o. Vipava).

3. snemanje na lokaciji Glavni trg v Vipavi:
23.4.2011 - do 4 ure v terminu med 17. uro in 5. uro naslednjega dne
24.4.2011 - do 5 ur v terminu med 14. uro in 5. uro naslednjega dne
25.4.2011 - do 5 ur v terminu med 17. uro in 5. uro naslednjega dne
uporaba javnih parkirišč (parkirišča v zasebni lasti-po dogovoru z lastniki) in z ustrezno urejenim obveščanjem, obvozom in pretočnostjo prometa, se izvede začasna popolna zapora:
- dela LC458020 VOJAŠNICA JPV - GLAVNI TRG, na odseku LC458021 VOJAŠNICA JPV-GLAV. TRG, parc. št. 2588/1 k. o. Vipava (Glavni trg),
- dela LC458010 LEKARNA - GLAVNI TRG - ZAVOD JANKA PREMRLA VOJKA - VINSKA KLET, na odseku LC458011 LEKARNA-ZAVOD-VIN.KLET, parc. št. 2588/1 k. o. Vipava (Vojkova ulica-Glavni trg),
Obvoz se uredi preko regionalne ceste R2-444.

4. snemanje na relaciji med lokacijama Glavni trg-cerkev sv. Štefana v Vipavi:
29.4.2011 - do 5 ur v terminu med 7. uro in 20. uro
uporaba javnih parkirišč (parkirišča v zasebni lasti-po dogovoru z lastniki) in z ustrezno urejenim obveščanjem in pretočnostjo prometa, se izvede začasna popolna zapora:
- dela LC458240 LAVRINOVA ULICA - MOST ČEZ BELO, na odseku LC458241 LAVRINOVA UL.-MOST BELA, parc. št. 2619 k. o. Vipava,
- dela LC458020 VOJAŠNICA JPV - GLAVNI TRG, na odseku LC458021 VOJAŠNICA JPV-GLAV. TRG, parc. št. 2588/1 k. o. Vipava (Beblerjeva ulica, Trg Pavla Rušta, Ulica Vojana Reharja, Glavni trg),
- dela LC458010 LEKARNA - GLAVNI TRG - ZAVOD JANKA PREMRLA VOJKA - VINSKA KLET, na odseku LC458011 LEKARNA-ZAVOD-VIN.KLET, parc. št. 2588/1 k. o. Vipava (Vojkova ulica-Glavni trg),
Obvoz se uredi preko regionalne ceste R2-444.

V času od 22.3.2011, do vključno 25.4.2011 in 29.4.2011, bo snemalna ekipa, v času snemanja na Glavnem trgu in ožji okolici, uporabljala javno površino parc. št. 2607/1 k. o. Vipava, na robu parka (nasproti vhoda Hranilnice in posojilnice Vipava d.d.), pred križiščem Ceste 18. aprila z Glavnim trgom, za namen parkiranja tehničnih vozil, ki morajo biti prisotna med samim snemanjem.
Parkiranje bo izvedeno na način, ki bo v čim manjši meri omejeval pretok prometa na Cesti 18. aprila v Vipavi.

Za obvoze v času zapor bo poskrbljeno.
V času snemanja, ko bo potrebna popolna zapora ulic za vsa promet, pa prosimo za strpnost.


Hvala lepa za razumevanje.

Filmska produkcija Svet Filma d.o.o.