Lokalne volitve 2010

datum: 21.10.2010

kategorija: Sporočilo za javnost

Lokalne volitve 2010 volitve_banner_392x72.jpg------------------------------------------
------------------------------------------
sklep ObVK-o objavi potrjenih kandidatur.pdf
RAZGLAS_2010 (umaknjen na zahtevo Informacijske pooblaščenke, zaradi varovanja osebnih podatkov)
obvestilo volivcem glede posebnih volisc.pdf
------------------------------------------
------------------------------------------

V petek, 23. julija 2010, so bile razpisane letošnje lokalne volitve, ki bodo 10. oktobra 2010.

Volilna opravila začnejo teči 9. avgusta. Od takrat dalje bodo lahko volivci na upravnih enotah oddajali glasove podpore posameznim neodvisnim svetniškim in županskim kandidatom.

Rok za vložitev kandidature za člane občinskih svetov, za župana občine in za člane svetov krajevnih skupnosti morajo politične stranke in volivci vložiti najpozneje 25. dan pred dnem glasovanja (torej najpozneje do 15. septembra do 19. ure).

Volilna kampanja se začenja 30 dni pred dnevom glasovanja, torej 10. septembra 2010.

------------------------------------------
LV2010 - izpisi glasovanja iz aplikacije
------------------------------------------
KANDIDATI ZA ŽUPANA TER KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET
KANDIDATI ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI

NA DAN VOLITEV:
UDELEŽBA
REZULTATI:
Rezultati volitev županov ter občinskih svetov
Rezultati volitev svetov krajevnih skupnosti

------------------------------------------


Zakonski akti
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o volitvah v državni zbor
Zakon o volilni in referendumski kampanji
Zakon o lokalni samoupraviRazpisi
razpis volitev župana in os.pdf
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava (Ur.l.RS,št.62_2010).pdfPozivi
_________________
Poziv za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2010.pdf
Predlog za člana volilnega odbora
Predlog za člana volilnega odbora.pdf
Predlog za člana volilnega odbora.doc
Izjava kandidata za člana volilnega odbora
Izjava kandidata za člana volilnega odbora.pdf
Izjava kandidata za člana volilnega odbora.doc
_________________Obvestila
KANDIDIRANJE-podpora neodvisnim svetniškim in županskim kandidatom.pdf
Objava Upravnega sodišča RS za medije.pdf
RAZGLAS_2010 (umaknjen na zahtevo Informacijske pooblaščenke, zaradi varovanja osebnih podatkov)
obvestilo volivcem glede posebnih volisc.pdfOdloki
LV2010_Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Vipava v letu 2010_UrlRS - 63_2010.pdf.pdf
LV2010_Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov Krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava v letu 2010_UrlRS - 63_2010.pdfSklepi
LV2010_Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava_UrlRS - 63_2010.pdf.pdf
sklep ObVK-o objavi potrjenih kandidatur.pdfOstalo
rokovnik2010.pdf
Splošno o lokalnih volitvah 2010.pdf
Novost glede volilnih odborov.pdf
Spremenjeni pogoji kandidiranja.pdf
Ženska kvota na lokalnih volitvah.pdf
Volilna kampanja.pdfObrazci
NAVODILO O OBRAZCIH LV1 in LV2
1. Obrazci za kandidiranje za Župana
LV1 - PODPORA KANDIDATURI ZA ŽUPANA.doc
LV-4 Kandidatura za župana.doc
LV-5 Soglasje kandidata za župana.doc
LV-6zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidata.doc
LV-11 - seznam udeležencev.doc

2. Obrazci za kandidiranje za člane Občinskega sveta
LV2 - PODPORA KANDIDATURI ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA OZIROMA LISTI KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA.doc
LV-7 Lista kanidatov za volitve članov občinskega sveta.doc
LV-8 Soglasje kandidata za člana občisnkega svetnika.doc
LV-11 - seznam udeležencev.doc
LV-12 - zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov.doc

3. Obrazci za kandidiranje za volitve članov Svetov Krajevnih skupnosti
LV-11 - seznam udeležencev.doc
KS-3 - soglasje kandidatura.doc
KS-2 - kandidatura, ki jo je določila politična stranka.doc
Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti za volitve 10. oktobra 2010:
KS Erzelj.doc
KS Goče.doc
KS Gradišče pri Vipavi.doc
KS Lozice.doc
KS Lože.doc
KS Manče.doc
KS Podnanos.doc
KS Podraga.doc
KS Slap.doc
KS Vipava.doc
KS Vrhpolje.docPovezave
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
Lokalne volitve 2010