Zatiranje ambrozije

datum: 20.08.2010

kategorija: Sporočilo za javnost

Zakon nalaga imetnikom zemljišč, da morajo izvajati ukrepe za zatiranje Pelinolistne Ambrozije.

Zatiranje ambrozije


V Sloveniji je z 19. majem 2010 pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1C; Uradni list RS, št. 36/2010), ki je opredelil pelinolistno ambrozijo in druge neofitne vrste iz rodu Ambrosia kot škodljive rastline, pri katerih se izvajajo fitosanitarni ukrepi.

Navedeni zakon je vse imetnike zemljišč obvezal izvajati ukrepe zatiranja pelinolistne ambrozije, ki jo že Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin določa kot škodljivo rastlino. Na tej podlagi Fitosanitarna uprava RS poziva lastnike kmetijskih zemljišč k ukrepom zatiranja invazivnih tujerodnih vrst kot je ambrozija.

Preprečevanje škodljivih vplivov ambrozije je mogoče le z doslednim odstranjevanjem te rastline in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma tvorbe semena, s katerim se širi naprej. Največ je najdemo ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih obdelovalnih in stavbnih zemljišč, na komunalno slabo urejenih javnih in drugih površinah kjer je predvsem zaradi gradnje ali drugih vzrokov prišlo do večjih premikov zemlje.

Zakon nalaga imetnikom zemljišč, da morajo izvajati ukrepe za zatiranje.
Najbolje je to storiti pravočasno in sicer še pred začetkom cvetenja in semenitve, saj je prepoznavanje rastlin v maju in juniju težje in v začetku zahteva strokovno pomoč.


Tudi pri zatiranju tako trdovratnega plevela, kot je pelinolistna ambrozija, velja fitosanitarno pravilo: "bolje preprečevati in sanirati posamična žarišča, kot se stalno bojevati s povečano populacijo škodljivega organizma".

Ker tudi na območju občine Vipava opažamo na številnih lokacijah pojav te alergene rastline vas pozivamo in prosimo, da se tudi sami ali v okviru krajevnih skupnosti in različnih društev vključite v zatiranje ambrozije.

Priloga:
- Pelinolistna ambrozija in sprememba zakona o zdravstvenem varstvu rastlin.pdf
- zloženka: Ambrosia_Zlozenka.pdf
- NOVO: ambrozija-uredba.pdf (Uradni list RS, št. 63/2010, z dne 3. 8. 2010)
- Navodila za zatiranje in preprečevanje širjenja pelinolistne ambrozije.pdf

Za informacije in prijave novih plevelnih vrst v Sloveniji se obrnite na:
- Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor (tel.: 02 320 90 20, fax.: 02 616 11 58, e-pošta: mario.lesnik@uni-mb.si), ki po pooblastilu Fitosanitarne uprave RS vodi tudi koordinacijo posebnega nadzora ambrozije v Sloveniji ali
- Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana (tel.: 01 2805 20, fax.: 01 2805 255, e-pošta varstvo rastlin: marjeta.zemljic@kis.si) ali
- druge zavode, ki imajo oddelke za varstvo rastlin

Vir: Fitosanitarna Uprava Republike Slovenije


Župan
mag. Ivan Princes, l.r.