POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE ZARADI POSLEDIC POPLAV v času med 16. 9. 2010 in 20. 9. 2010

datum: 22.09.2010

kategorija: Sporočilo za javnost

Prijava škode nastale na objektih in v tekoči kmetijski proizvodnji ter gozdarstvu, zaradi posledic poplav v času med 16.09.2010 in 20.09.2010.

OBČINA VIPAVA
obvešča vse občane, da


1. Škoda nastala na objektih, zaradi posledic poplav, v času med 16. in 20. 9. 2010:
Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave za zaščito in reševanje, št.: 844-7/2010-88 pozivamo občane, da prijavijo škodo nastalo na objektih zaradi poplav med 16. in 20. septembrom na območju občine Vipava.

POZIV za prijavo skode.pdf

Obrazci za prijavo škode nastale na objektih zaradi poplav:
- obrazec 3 (uničen objekt)
- obrazec 5 (prometna infrastruktura)
- obrazec 4 (delna škoda na objektih)

so na razpolago v glavni pisarni Občine Vipava in na spodnjih povezavah:
POZIV za prijavo skode.pdf
obrazec3.doc
obrazec5.doc
obrazec4.doc
NAVODILO ZA OCENJEVANJE SKODE - NUJNO.pdf
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV V POSTOPKU OCENJEVANJA SKODE NA STAVBAH.pdf
Šifrant B - Izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah
Šifrant C - Skupine del za oceno škode na transportni infrastrukturi

Informacije v zvezi z ocenjevanjem škode po naravnih in drugih nesrečah, vključno s šifranti z izhodiščnimi cenami za ocenjevanje škode na stvareh, so na voljo na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Vloge sprejemamo na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava, do vključno srede, 13. oktobra 2010 do 12.00 ure.



------------------------------------



2. Škoda nastala v tekoči kmetijski proizvodnji in gozdarstvu zaradi posledic poplav, v času med 16. in 20. 9. 2010:
Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave za zaščito in reševanje, št.: 844-7/2010-149 pozivamo občane, da prijavijo škodo nastalo v tekoči kmetijski proizvodnji in gozdarstvu zaradi posledic poplav med 16. in 20. septembrom na območju občine Vipava.

Obrazci za prijavo škode nastale v tekoči kmetijski proizvodnji in gozdarstvu zaradi posledic poplav so pripeti spodaj, na voljo pa so tudi v sprejemni pisarni – vložišču Občine Vipava.

Obrazci:
obrazec 1 - ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči
obrazec 2 – ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči
obrazec 6 – ocena škode na živalih, perutnini in ribah, povzročene po naravni nesreči

Razno:
Povprečne cene - kmetijski pridelki
Povprečni pridelki
Seznam kmetijskih kultur
Sklep za kmetijstvo gozdarstvo in ribistvo-1
Sklepi Vlade RS


Prijavo na predpisanih obrazcih (obrazec 1 - ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči, obrazec 2 – ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči in obrazec 6 – ocena škode na živalih, perutnini in ribah, povzročene po naravni nesreči) oddajte na vložišču Občine Vipava - osebno ali po pošti na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, najkasneje do 15. oktobra 2010.


Informacije v zvezi z ocenjevanjem škode po naravnih in drugih nesrečah, vključno s šifranti z izhodiščnimi cenami za ocenjevanje škode na stvareh, so na voljo na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.



------------------------------------



3. Škoda nastala v gosporarstvu zaradi posledic poplav, v času med 16. in 20. 9. 2010:
Na podlagi dopis URSZR št. 844-7/2010-166, pozivamo podjetnike, da prijavijo škodo nastalo v gosporarstvu zaradi posledic poplav med 16. in 20. septembrom na območju občine Vipava.

Dopis URSZR s predpisanimi obrazci

Prijavo na predpisanih obrazcih, oddajte na vložišču Občine Vipava - osebno ali po pošti na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, najkasneje do 15. oktobra 2010.


------------------------------------


Vlagatelje pozivamo, da vloge izpolnijo z velikimi tiskanimi črkami, čitljivo, natančno ter škodo navajajo realno.
Na obrazce je zaželeno dopisati kontaktne telefonske številke zaradi lažjega usklajevanja ali pojasnjevanja podatkov pri kasnejši obdelavi zahtevkov.


Občina Vipava