Na vsebino
Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 17

Sklic Varnostnega sosveta Občine Vipava

datum: 04.02.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA VIPAVA
VARNOSTNI SOSVETDatum: 4. 2. 2011


Na podlagi 6. člena Ustanovitvenega akta št. 22000-2/01 z dne 26.4.2001, sklicujem 1. sejo Varnostnega sosveta, ki bo, v četrtek, 10.2.2011 ob 13.00 uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava.


Predlog Dnevnega reda:
1. Problematika prepovedanih drog na območju ob osnovni šoli in vrtcu ter stanovanjskem objektu Domina v Vipavi
2. Problematika parkiranja tovornih vozil ob objektu Fama v Vipavi
3. Razno

Lep pozdrav!


Župan
mag. Ivan Princes

VABLJENI:
- člani Varnostnega sosveta
- ga. Alenka Nussdorfer Bizjak, ravnateljica OŠ Draga Bajca Vipava
- ga. Meri Uršič, ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina
- g. Jurij Furlan, član Sveta OŠ Draga Bajca in občinski svetnik
- g. Jožko Andlovic, predsednik Odbora za družbene dejavnosti in občinski svetnik
- g. Aleksander Lemut, direktor podjetja FAMA d.o.o. Vipava
- novinarji