Sklic Varnostnega sosveta Občine Vipava

datum: 04.02.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA VIPAVA
VARNOSTNI SOSVETDatum: 4. 2. 2011


Na podlagi 6. člena Ustanovitvenega akta št. 22000-2/01 z dne 26.4.2001, sklicujem 1. sejo Varnostnega sosveta, ki bo, v četrtek, 10.2.2011 ob 13.00 uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava.


Predlog Dnevnega reda:
1. Problematika prepovedanih drog na območju ob osnovni šoli in vrtcu ter stanovanjskem objektu Domina v Vipavi
2. Problematika parkiranja tovornih vozil ob objektu Fama v Vipavi
3. Razno

Lep pozdrav!


Župan
mag. Ivan Princes

VABLJENI:
- člani Varnostnega sosveta
- ga. Alenka Nussdorfer Bizjak, ravnateljica OŠ Draga Bajca Vipava
- ga. Meri Uršič, ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina
- g. Jurij Furlan, član Sveta OŠ Draga Bajca in občinski svetnik
- g. Jožko Andlovic, predsednik Odbora za družbene dejavnosti in občinski svetnik
- g. Aleksander Lemut, direktor podjetja FAMA d.o.o. Vipava
- novinarji