Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 9

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

datum: 26.04.2011

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

Občina Vipava
Glavni trg 15
5271 VipavaNa podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) župan Občine Vipava objavlja


JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Vipava


I.
Župan Občine Vipava naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Vipava, ki ga je pod št. 565-08 izdelal načrtovalec Studio3 d.o.o. Ajdovščina.


II.
Gradivo iz prve točke bo od 5. maja 2011 do vključno 6. junija 2011 javno razgrnjeno:
v prostorih sejne sobe Občine Vipava, Glavni trg 15 v času uradnih ur ter na spletni strani http://gis.iobcina.si/?a=vipava&URL=dba9cd17-52a6-423e-87f8-d23e885cbcdb ali preko interaktivne karte na koncu teksta Javnega naznanila.


III.
Javna obravnava bo v sredo, dne 18.5.2011 ob 17.00 uri, v Kulturni dvorani v Vipavi, Glavni trg 15.


IV.
V času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorskega akta.
Pripombe in predlogi se lahko do vključno 6. junija 2011 podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, ali na elektronski naslov , pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "OPN Vipava - pripombe".

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.


Vipava, dne 26.4.2011
Številka: 350-0001/2008-124Župan Občine Vipava
mag. Ivan Princes
Interaktivna karta