Na vsebino
Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 14

Objava javnega razpisa - Javni razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2011

datum: 18.06.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je dne, 17.06.2011, v Uradnem listu RS objavilo nov =980" target="http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=980"]javni razpis za ukrep 112 »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2011«.


Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10 milijonov evrov.
Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v uradnem listu pa do zaprtja, ki bo objavljeno na spletni strani MKGP.
Predmet podpore je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije.

Cilj javnega razpisa je spodbuditi prenos kmetije na mlajšo generacijo in izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev, povečati razvojno in proizvodno sposobnost prevzetih kmetij, ter prispevati k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Glede na čas, ki je datumsko pretekel med dnem prevzema kmetije in datumom vložitve vloge na javni razpis se vlagatelji uvrščajo v štiri ločene sklope:
• sklop A: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 15. meseci, vendar ne več kot pred 16. meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis (namenjenih do vključno 1 milijon evrov);
• sklop B: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 14. meseci, vendar ne več kot pred vključno 15. meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis (namenjenih do vključno 1 milijon evrov);
• sklop C: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 10. meseci, vendar ne več kot pred vključno 14. meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis (namenjenih do vključno 1 milijon evrov);
• sklop D: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred manj kot vključno 10. meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis (namenjenih do vključno 7 milijonov evrov).

Vlagatelji za ta ukrep so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Slovenije, so starejši od 18 in mlajši od 40 let oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo.
Podpora je enkratna finančna pomoč.
Višina podpore se določi na podlagi doseženih točk pri ocenitvi popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in znaša do vključno 70.000 evrov na upravičenca.
Gozdne površine se ne upoštevajo pri merilih za ocenjevanje vlog.

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo na =980" target="http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=980"]spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.