Poziv organizatorjem kulturnih prireditev in športnih prireditev

datum: 08.12.2011

kategorija: Sporočilo za javnost


Poziv organizatorjem kulturnih prireditev:
Slovenska turistična organizacija (STO), Dimičeva 13, Ljubljana na podlagi sprejetega s strani Sveta zavoda STO na izredni seji dne 28.10.2011 Programa dela Slovenske turistične organizacije za leto 2012, ki je v fazi pridobitve soglasja Vlade RS, izdaja vabilo organizatorjem kulturnih prireditev na posredovanje opisov kulturnih prireditev, ki jih bodo organizirali v letu 2012.

Poziv organizatorjem mednarodnih športnih prireditev v letu 2012 ter kandidaturam za organizacijo športnih prireditev:
Slovenska turistična organizacija (STO), Dimičeva 13, Ljubljana na podlagi sprejetega s strani Sveta zavoda STO na izredni seji dne 28.10.2011 Programa dela Slovenske turistične organizacije za leto 2012, ki je v fazi pridobitve soglasja Vlade RS izdaja vabilo organizatorjem mednarodnih športnih prireditev v letu 2012 ter kandidaturam za organizacijo športnih prireditev najvišjega ranga v naslednjih letih na posredovanje opisov športnih prireditev.

Za pravočasne se štejejo prijave, ki bodo prispele na sedež STO do 15.12.2011 do 12 ure.

Obrazce najdete na spletni strani STO .

Za dodatne informacije so vam na voljo v TICu Vipava.


TIC Vipava
Vinoteka Vipava
Glavni trg 1
5271 Vipava
T: 00386 (0)5 368 70 41
G: 00386 (0)51 215 226
e-mail:
web: www.vipavska-dolina.si