Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 7

Lokalne volitve 2014

datum: 10.10.2014

kategorija: Sporočilo za javnost

Lokalne volitve 2014
LV2014banner.jpg

------------------------------------------

24. 6. 2014, so bile razpisane redne lokalne volitve 2014, ki bodo 5. oktobra 2014.

Volilna opravila začnejo teči 21. 7. 2014. Od takrat dalje lahko volivci na upravnih enotah oddajo glasove podpore posameznim neodvisnim svetniškim in županskim kandidatom.

Rok za vložitev kandidature za člane občinskih svetov, za župana občine in za člane svetov krajevnih skupnosti morajo politične stranke in volivci vložiti najpozneje 25. dan pred dnem glasovanja (torej najpozneje do 10. 9. 2014 do 19. ure).

Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, torej 5. 9. 2014, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja.


------------------------------------------
------------------------------------------
-Sklep ObVK o javni objavi seznamov potrjenih kandidatur ter list kandidatov
-RAZGLAS-Seznam kandidatov (list kandidatov) za volitve Župana, članov Občinskega sveta in članov Svetov Krajevnih skupnosti Občine Vipava (umik podatkov izveden skladno s sodbo Upravnega sodišča RS, št. I U 2229/2011-9 z dne 28. 3. 2013, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07 - UPB)), ki bodo, 5. oktobra 2014
------------------------------------------
-Obvestilo volivcem glede predčasnega glasovanja, glasovanja po pošti, glasovanja na domu in volišč, ki so dostopna invalidom
-IZJAVA-Glasovanje po pošti
-IZJAVA-Glasovanje na domu
-IZJAVA-Glasovanje na volišču, ki je dostopno invalidom
------------------------------------------
------------------------------------------

------------------------------------------
NA DAN VOLITEV - UDELEŽBA
NA DAN VOLITEV - REZULTATI:
-Rezultati volitev županov ter občinskih svetov
-Rezultati volitev svetov krajevnih skupnosti
------------------------------------------
------------------------------------------


Razpisi
-Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Ur.l.RS,št.47/2014)
-Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava (Ur.l.RS,št.51/2014)

Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za LOKALNE VOLITVE V LETU 2014 . ( Sklep.pdf )


Pozivi
_________________
Javni poziv za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2014
-Predlog za člana volilnega odbora
-Izjava kandidata za člana volilnega odbora
_________________


Odloki
-Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Vipava (Ur.l.RS,št.45/2014)
-Odlok o določitvi članov Svetov Krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Vipava (neuradno prečiščeno besedilo)


Sklepi
Ugotovitveni sklep ObVK za določitev števila potrebnih podpor volivcev za določanje liste kandidatov in za določanje kandidata za župana s strani volivcev za lokalne volitve v občini Vipava, ki bodo dne 5. 10. 2014


Ostalo
Rokovnik volilnih opravil za lokalne volitve 2014
Rokovnik za izvedbo volilnih opravil po Zakonu o volilni in referendumski kampanji


Obrazci
Navodilo o obrazcih LV-1 in LV-2 za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah
_________________

1. Obrazci za kandidiranje za Župana
LV-1-podpora kandidaturi za župana
-Obrazec LV-4 Kandidatura za župana
-Obrazec LV-5 Soglasje kandidata za župana
-Obrazec LV-6 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana
-Obrazec LV-11 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov-kandidaturo za volitve
-Sporočilo o organizatorju volilne kampanje (17.čl. ZVRK)
_________________

2. Obrazci za kandidiranje za člane Občinskega sveta
LV-2 - podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta
-Obrazec LV-7 Lista kanidatov za volitve članov občinskega sveta
-Obrazec LV-8 Soglasje kandidata za občisnkega svetnika
Obrazec LV-11 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov-kandidaturo za volitve
-Obrazec LV-12 - zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve članov občinskega sveta
-Sporočilo o organizatorju volilne kampanje (17.čl. ZVRK)

- Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Vipava (Ur.l.RS,št.45/2014)
_________________

3. Obrazci za kandidiranje za člane Svetov Krajevnih skupnosti
-Obrazec KS-1A - Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti, ki so jo določili volivci s podpisovanjem
-Obrazec KS-2 - Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti, ki jo je določila politična stranka
-Obrazec KS-3 - Soglasje kandidata za člana KS
-Obrazec LV-10 - Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo(e) za člane sveta/ov Krajevnih skupnosti
Obrazec LV-11 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov-kandidaturo za volitve

-Odlok o določitvi članov Svetov Krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Vipava (neuradno prečiščeno besedilo)