Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 11

Lokalne volitve 2018

datum: 23.11.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

 

Lokalne volitve 2018

csm_LV2018_pasica_95bfb3fa27

 

 

 

 

------------------------------------------
13. 7. 2018, so bile razpisane redne lokalne volitve 2018, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018.

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

Morebitni drugi krog volitev razpiše Državna volilna komisija in se opravi 14 dni po prvem krogu volitev (t.j. v nedeljo, 2. 12. 2018).

------------------------------------------
------------------------------------------

 

- Poročilo o izidu volitev v občini Vipava na rednih volitvah župana in članov občinskega sveta v Občini Vipava 18. novembra 2018

- Poročilo o izidu volitev v občini Vipava na rednih volitvah v Svete Krajevnih skupnosti 18. novembra 2018

 

------------------------------------------
------------------------------------------

Neuradni izidi rednih Lokalnih volitev 2018:

- za Župana občine Vipava

- za Občinski svet občine Vipava

------------------------------------------
------------------------------------------

Lokalne volitve 2018

NA DAN VOLITEV - UDELEŽBA
NA DAN VOLITEV - IZIDI:
-Rezultati volitev županov ter občinskih svetov
-Rezultati volitev svetov krajevnih skupnosti

-Izidi županov

-Zbirni podatki

------------------------------------------
------------------------------------------

Predstavnike kandidatur in list kandidatov obveščamo, da bo ugotavljanje izida glasovanja po pošti v ponedeljek, 19.11.2018 ob 15.00 uri, na sedežu Občinske volilne komisije Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava.

Občinska volilna komisija Občine Vipava

predsednik Marjan Stopar, l.r.

------------------------------------------
------------------------------------------

Sklep OVK Občine Vipava o javni objavi seznamov potrjenih kandidatur ter list kandidatov

Obvestilo OVK Občine Vipava o izvedbi žreba vrstnega reda kandidatur na lokalnih volitvah 2018

Na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17), je Občinska volilna komisije Občine Vipava, dne 26.10.2018, sestavila in javno objavila Seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov za volitve župana, članov občinskega sveta in članov krajevnih skupnosti Občine Vipava (umik podatkov izveden skladno s sodbo Upravnega sodišča RS, št. I U 2229/2011-9 z dne 28. 3. 2013, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07 - UPB) in Splošno uredbo o varstvu podatkov - GDPR), ki bodo v nedeljo, 18.11.2018.

Predsednik Občinske volilne komisije
Marjan Stopar, l.r.

------------------------------------------
------------------------------------------

Občinska volilna komisija Občine Vipava objavlja seznam vloženih kandidatur za lokalne volitve 2018:

Za župana so bile, po času vložitve, vložene kandidature:

1. Kandidat: Goran Kodelja, predlagatelj SONJA LUKIN IN SKUPINA VOLIVCEV
2. Kandidat: Jožko Andlovic, predlagatelj SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS, KONFERENCA OBČINSKEGA ODBORA VIPAVA
3. Kandidat: Ivan Princes, predlagatelj MATEJ HOSTA IN SKUPINA VOLIVCEV
4. Kandidatka: Nataša Nardin, predlagatelj UROŠ JANEŽIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Kandidaturo za občinski svet so vložile naslednje stranke in liste: NSI, DESUS, LISTA GORANA KODELJE, SLS, SD, SDS, LISTA IVANA PRINCESA ZA TRAJNI RAZVOJ, LEVICA, SMC, ZZP in VIPAVSKA LISTA NAPREJ.

------------------------------------------
------------------------------------------

 

- Obvestilo volivcem glede predčasnega glasovanja, glasovanja po pošti in glasovanja na domu:

   *PREDČASNO GLASOVANJE (Sklep o predčasnem glasovanju na lokalnih volitvah 2018)

Predčasno glasovanje za lokalne volitve, ki bodo 18. 11. 2018, bo potekalo v torek, 13. 11. 2018, v sredo, 14. 11. 2018 in v četrtek, 15. 11. 2018, med 7. in 19. uro.

Sedež volišča za predčasno glasovanje je v avli Kulturne dvorane, Glavni trg 15, Vipava.

 

   *GLASOVANJE NA DOMU (81. člen ZLV)

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (14. 11. 2018).

      - Obrazec - IZJAVA-Glasovanje na domu
 

   *GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen ZLV, 81. člen ZVDZ)

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (7. 11. 2018).

      - Obrazec - IZJAVA-Glasovanje po pošti
------------------------------------------

 

Razpisi
- Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Ur. l. RS, št. 48/2018)
- Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 53/2018)

- Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Vipava

 

Pozivi

- Poziv za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2018
- Predlog za člana volilnega odbora
- Izjava kandidata za člana volilnega odbora

- Volilni odbori - Pravne podlage in pojasnila

 

Odloki
- Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 45/2014)

- Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 33/2014)

- Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 58/2018)

 

Sklepi
- Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 32/2015)

- Sklep o imenovanju tajnika in namestnika tajnika Občinske volilne komisije Občine Vipava

- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava za volilno leto 2018

- Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev kandidaturi za župana v občini Vipava za lokalne volitve 2018 (Poročilo o izidu volitev iz leta 2014 - Iz poročila izhaja podatek o številu oddanih glasov za župana, ki je podlaga za sprejem ugotovitvenega sklepa.)

- Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor skupine volivcev pri določanju liste kandidatov za člane občinskega sveta občine Vipava za lokalne volitve 2018

- Sklep o določitvi volišč in njihovih območij

- Sklep o predčasnem glasovanju na lokalnih volitvah 2018

- Sklep OVK Občine Vipava o javni objavi seznamov potrjenih kandidatur ter list kandidatov

 

Drugo
- Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov ter redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju občine Vipava, ki bodo 18. novembra 2018

 

Zakonodaja

- Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)

- Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ)

- Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)

- Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-2)

 

Povezave
Ministrstvo za notranje zadeve
Državna Volilna Komisija
Volilna in referendumska zakonodaja

Volilna in referendumska kampanja

Najbolj pogosta vprašanja in odgovori v povezavi z ZVRK

 

 

Obrazci
- Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 47/2018)  

Seznam zaupnikov kandidata oziroma list kandidatov (47. člen ZLV)

______

1. Obrazci za kandidiranje za Župana

      ( Pomoč pri izpolnjevanju kandidature - Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe )

LV-1-podpora kandidaturi za župana

OBR_LV-4_kandidatura_župan ( Pomoč pri izpolnjevanju kandidature - Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe )

OBR_LV-5-soglasje_župan

OBR_LV-9-zapisnik politična stranka_zupan.doc

OBR_LV-12 Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo-listo kandidatov za lokalne volitve

OBR_LV-14 - potrdilo vlozitev kandidature_Župan

OBR_LV-16 - Volilna kampanja_Obvestilo o organizatorju VK

Seznam zaupnikov kandidata oziroma list kandidatov (47. člen ZLV)

______

2. Obrazci za kandidiranje za člane Občinskega sveta

      ( Pomoč pri izpolnjevanju kandidature - Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe )

LV-2 - podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

OBR_LV-7_kandidatura_obćinski svet_proporcionalni sistem ( Pomoč pri izpolnjevanju kandidature - Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe )

OBR_LV-8_soglasje kandidata_občinski svet

OBR_LV-11_zapisnik_politična stranka_občinski svet_proporcionalni sistem

OBR_LV-12 Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo-listo kandidatov za lokalne volitve

OBR_LV-15 - potrdilo o vlozitvi kandidature_občinski svet

OBR_LV-16 - Volilna kampanja_Obvestilo o organizatorju VK

Seznam zaupnikov kandidata oziroma list kandidatov (47. člen ZLV)

______

3. Obrazci za kandidiranje za člane Svetov Krajevnih skupnosti

      ( Pomoč pri izpolnjevanju kandidature - Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe )

Obrazec KS-1 - Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti, ki so jo določili volivci s podpisovanjem ( Pomoč pri izpolnjevanju kandidature - Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe )

Obrazec KS-2 - Soglasje kandidata za člana KS

Obrazec LV-6 KS - Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti, ki jo je določila politična stranka ( Pomoč pri izpolnjevanju kandidature - Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe )

Obrazec LV-10 KS - Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo(e) za člane sveta Krajevne skupnosti

OBR_LV-12 Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo-listo kandidatov za lokalne volitve