VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih

datum: 21.05.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

 

VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih

InterregItaliaSlovenijaVISFRIM

 

SPLOŠNO:

Področje: Okolje

Program: Interreg Slovenija - Italija

Prednostna lestvica: Ciljni razpis za strateške projekte št. 5 - Prednostna os 3 6f - Strateška tema direktiva o poplavah

Viri sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj

Višina sofinanciranja: 100.300,00 €

Status - faza: V teku

Višina sredstev: 118.000,00 €

Začetek: 1. 1. 2019

Predviden zaključek: 31. 12. 2021

W: www.ita-slo.eu/sl/visfrim

 

PREDSTAVITEV:
V projekt Visfrim je vključenih 11 partnerjev. Na Italijanski strani so v projekt vključeni štirje partnerji, na Slovenski strani sedem partnerjev. Vodilni partner je Autorita di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali iz Benetk.

Pridobljena finančna sredstva v okviru projekta bo Občina Vipava namenila izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo inovativnih protipoplavnih ukrepov na območju reke Vipave in njenih pritokov.

 

REZULTATI:
Izdelana projektna dokumentacija.

 

CILJI:
Varnost pred poplavami.

 

PODATKI VREDNOSTI CELOTNEGA PROJEKTA:

Vrednost projekta: 2.940.441,15 €

Prispevek ESRR: 2.499.374,96 €

Občina Vipava: 118.000 € (sofinanciranje EU 100.300,00 € + lastna sredstva 17.700,00 €)

 

PARTNRJI PROJEKTA:

LP: Autorita’ di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (Urad za vodno območje Vzhodnih Alp)

1. Città metropolitana di Venezia (Metropolitansko območje Benetk)

2. Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

3. Dežela Veneto - Direkcija za varovanje tal

4. Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije – Direkcija za vode

5. Agencija Republike Slovenije za okolje

6. Občina Miren-Kostanjevica

7. Mestna občina Nova Gorica

8. Občina Postojna

9. Občina Šempeter-Vrtojba

10. Občina Vipava