JAVNA PREDSTAVITEV MODELOV VREDNOTENJA – Obvestilo

datum: 30.09.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

 

JAVNA PREDSTAVITEV MODELOV VREDNOTENJA – Obvestilo

 

Občane obveščamo, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 V prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava (sejna soba) potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1.10.2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.

Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala dne 14.10.2019, od 10.00 do 13.00 v prostorih Mestne Občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

  • pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, ali skeniranega na elektronski naslov: obcina@vipava.si ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v sprejemni pisarni občine;
  • vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.