Na vsebino
Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 7

Zdravstveni dom uvaja dodatne preventivne ukrepe

datum: 12.03.2020

kategorija: Koronavirus

 

Zdravstveni dom uvaja dodatne preventivne ukrepe

V Zdravstvenem domu Ajdovščina uvajajo dodatne ukrepe za zaščito pred širjenjem koronavirusa. Tako je od danes naprej uvedeno dodatno triažiranje pacientov pred vhodoma v zdravstvena domova v Ajdovščini in v Vipavi.

V Zdravstvenem domu Ajdovščina od danes naprej paciente obravnavajo še preden vstopijo v zdravstvene prostore. Potencialno okužene tako neposredno usmerijo v nadaljnjo obravnavo, ki jo izvaja dežurni zdravnik za koronavirus. Triažna medicinska sestra na vhodu v zdravstveni dom vsakega pacienta ustavi in mu zastavi triažna vprašanja ter po potrebi izmeri temperaturo ter na podlagi informacij napoti pacienta:

- ki ima simptome in epidemiološke znake okužbe s koronavirusum v bivalnik za odvzem brisev, o čemer obvesti dežurnega zdravnika, ki nato pacienta prevzame v nadaljnjo obravnavo;

- ki ima simptome prehlada, nima pa epidemioloških znakov, opremi z zaščitno masko ter ga napoti k njegovemu (ali dežurnemu) zdravniku;

- v primeru, da pacient nima nobenih simptomov, ga napoti na pregled, na katerega je namenjen.

Ob danes uvedeni triaži pa že nekaj časa izvajajo tudi druge ukrepe:

- aktivno imajo posebno telefonsko številko 051 656 831, na katero se odziva dežurni zdravnik za koronavirus, ki svetuje pacientu in ga napoti na odvzemno mesto (vstopno točko) v Šempetru, ali pa mu po dogovoru z vstopno točko v Šempetru odvzame bris;

- začasno je ukinjeno elektronsko naročanje preko aplikacije doZdravnika, zato da vse paciente lahko triažirajo že ob naročanju na pregled;

- medicinske sestre izvajajo telefonske triaže pacientov, ki pokličejo v ambulanto za naročilo pregleda;

- na vhodih v zdravstvene prostore – ZD Ajdovščina, ZD Vipava, Center za krepitev zdravja in fizioterapija, zobna ambulanta v OŠ Danila Lokarja Ajdovščina in na Lokarjevem drevoredu – so nameščena zelo vidna, natančna in sproti ažurirana navodila za paciente;

- smiselno in usklajeno z ZD Nova Gorica so omejili vse preventivne zdravstvene dejavnosti.   

Poleg tega pa Zdravstveni dom Ajdovščina intenzivno sodeluje z dobavitelji zaščitnih sredstev in razkužil ter skrbi za sprotno nabavo teh materialov. Zaradi težav z dobavami pa se dogovarja tudi s Civilno zaščito za možnost zagotovitve teh materialov iz njihovih zalog. Predstavniki ZD Ajdovščina so se na prvem sestanku z občinskim štabom Civilne zaščite dobili že 26. 2. ter že dan kasneje pred urgentne prostore postavili dva bivalna zabojnika za odvzem brisov. Do danes je bilo tu odvzetih 15 brisov, približno enako število pacientov pa je bilo napotenih na vstopno točko v Šempeter. Vsi do sedaj odvzeti brisi so bili negativni.