Poziv k doslednemu izvajanju preventivnih ukrepov

datum: 20.03.2020

kategorija: Koronavirus

 

Dosledno izvajajmo preventivne ukrepe!

 

Vsem ljudem svetujemo, da se čim manj dotikajo površin, ki se jih dotika veliko število ljudi in so zaradi tega lahko onesnažene.

Po navodilih NIJZ-ja velja posebno pozornost usmeriti na javne površine, ki se jih pogosto dotikamo, kot so npr. klopi, bankomati, ograje in ročaji ter kljuke pred vhodi v večstanovanjske zgradbe, zunanji ročaji oz. kljuke na vratih javnih ustanov, ročaji tekočih stopnic v podhodih, ograje na klančinah ob stopniščih ipd. 

Posebej previdni moramo biti pri uporabi nakupovalnih košar in vozičkov. Po njihovi uporabi si je vedno potrebno razkužiti roke! 

Vse prebivalce pozivamo k izvajanju preventivnih ukrepov: ne dotikajmo se oči, nosu in ust; redno si umivajmo roke z milom in vodo ali razkužimo; upoštevamo pravila higiene kašlja; v primeru, da zbolimo, ostanimo doma; izogibajmo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake bolezni.