Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin – Pojasnilo

datum: 30.03.2020

kategorija: Koronavirus

 

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin – Pojasnilo

 

Spoštovani!

Dne 30.3.2020 ob 00.00 je pričel veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin, s katerim je Vlada RS poleg že sprejetih preventivnih ukrepov, sprejela še dodatne nove.

 

Med novimi ukrepi najbolj izstopata:

 

1. Prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča

Prepoved se nanaša načeloma na vse subjekte. Izjeme so taksativno naštete in določene v 3. in 4. členu Odloka.

Med izjemami, določenimi v 3. členu Odloka gre izpostaviti prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, idr. V teh primerih prehajanje med občinami ni omejeno.

Drugi sklop izjem, določen v 4. členu odloka se nanaša na dostopanje do trgovin z živili in prodajaln z medicinskimi proizvodi, zdravstvenimi in sanitarnimi pripomočki, prodajaln hrane za živali, drogerij, kmetijskih trgovin, bencinskih črpalk, bank, pošt, avtomobilskih servisov in druge primere določene z odlokom, pod pogojem, da te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča. V navedenih situacijah je dostop dovoljen tudi v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

 

2. Obvezna uporaba zaščitnih sredstev na zaprtih javnih krajih

Gre predvsem za uporabo zaščitnih mask oziroma zaščite, ki prekrije ustni in nosni predel obraza ter zaščitnih rokavic. V primeru, da posamezniki ne razpolagajo z zaščitnimi maskami, pa je možna zaščita tudi z uporabo pripomočkov kot so npr.šali, rute, ipd.…

Uporaba zaščitne opreme je obvezna pri gibanju in zadrževanju v zaprtih javnih krajih kot so npr. trgovine z živili, drogerije, kmetijske trgovine, bencinske črpalke, banke in pošte, idr.. Navedeni prostori so našteti zgolj primeroma. Uporabe zaščitnih sredstev se je potrebno posluževati na vseh zaprtih javnih krajih, kjer je mogoče pričakovati kontakte z ljudmi, s katerimi ne živimo v istem gospodinjstvu oziroma večje število ljudi.

Poleg tega pa apeliramo na vse fizične osebe, da spoštujejo in se dosledno držijo vseh doslej že sprejetih ukrepov (držanje razdalje med ljudmi, preventivno in redno umivanje in razkuževanje rok,…).

Z novim odlokom ima župan pristojnost, da pooblasti pripadnike Civilne zaščite za vršenje nadzora nad izvajanjem določb Odloka. V primeru ugotovljenih kršitev, ki jih ni mogoče preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, pripadnik Civilne zaščite nemudoma obvesti najbližjo policijsko postajo.

V zvezi z navedenim občane Občine Vipava obveščamo, da so za izvajanje kontrole nad spoštovanjem določb Odloka in drugih sprejetih ukrepov, že angažirani tako pripadniki Civilne zaščite kot tudi Medobčinska redarska služba ter policija, zato predlagamo, da se vsi posamezniki ravnajo maksimalno odgovorno, spoštujejo vse usmeritve, navodila in ukrepe za preprečevanje širjenja okužb virusa COVID-19 ter s tem v največji možni meri pripomorejo k njegovi zajezitvi in razbremenitvi vseh pristojnih služb, ki dnevno žrtvujejo svoje zdravje za dobrobit vseh nas.

Posebno opozorilo gre tudi vsem lastnikom psov, saj se v zadnjem času na Občino Vipava obrača vse več nejevoljnih občanov, ki opozarjajo na brezbrižne in nekorektne posameznike, ki na in ob sprehajalnih poteh ne pobirajo pasjih iztrebkov svojih psov. Tako ravnanje je nedopustno in nekulturno. V zvezi s tem zato apeliramo na vse lastnike psov, da zaradi zagotavljanja čistoče, javnega reda in eventuelno tudi varnosti, poskrbijo ter počistijo iztrebke, ki ji za seboj puščajo njihovi psi, poleg tega pa tudi, da imajo pse ves čas na povodcih.