Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin - Obvestilo delodajalcem

datum: 30.03.2020

kategorija: Koronavirus

 

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin - Obvestilo delodajalcem

 

Spoštovani!

 

Dne 30.3.2020 ob 00.00 je pričel veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin, s katerim je Vlada RS poleg že sprejetih preventivnih ukrepov, sprejela še dodatne nove.

Med novimi ukrepi gotovo najbolj izstopa prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča.

V zvezi s tem gre opozoriti, da je, ob upoštevanju vseh preventivnih omejitev in ukrepov (varnostna razdalja,…) gibanje posameznikov zaradi prihoda in odhoda na delovno mesto, izvajanja delovnih nalog pri delodajalcu ter gospodarskih dejavnosti ostalo še naprej neomejeno oziroma neokrnjeno, kar pomeni, da se zaradi opravljanja službenih obveznosti posamezniki še vedno lahko prosto gibljejo med občinami.

Zaenkrat ni predvideno še nobeno izdajanje potrdil delodajalca o zaposlitvi posamezne osebe za potrebe izkazovanja upravičenosti prehajanja občinskih meja. V kolikor se bi pogoji v tej smeri spremenili oziroma zaostrili, vas bomo o tem pravočasno obvestili.

Gre pa opozoriti, da velja navedena izjema le za potrebe delovnih razmerij in opravljanja gospodarskih dejavnosti, kar pomeni, da se mora subjekt po končanem delavniku nemudoma vrniti v svojo občino in se na območju svoje zaposlitve ne sme zadrževati. Izpolnjevanje vseh potreb iz 4. člena Odloka (obisk trgovine,…) mora posameznik načeloma uresničevati znotraj svoje občine, razen, če določene storitve tam niso zagotovljene.