Sklep o podrobnejši opredelitvi lokacij v občini Vipava na katerih je prepovedano zbiranje ljudi