Sklep o preklicu Sklepa o podrobnejši opredelitvi lokacij v Občini Vipava na katerih je prepovedano zbiranje ljudi

datum: 30.04.2020

kategorija: Koronavirus

 

Sklep o preklicu Sklepa o podrobnejši opredelitvi lokacij v Občini Vipava na katerih je prepovedano zbiranje ljudi

Zbiranje ljudi na javnih površine ureja vladni Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20).

Še vedno tudi velja prepoved kurjenja v naseljih, kmetijskih površinah in v naravnem okolju na območju občine Vipava.

 

Občina Vipava, Civilna zaščita