Evropski teden mobilnosti v občini Vipava

datum: 08.09.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

 

Prvi teden mobilnosti v Vipavi

Med 16. in 22. septembrom bo v Vipavi prvič potekal Teden mobilnosti, letos je v ospredju potovanje z manj onesnaženja. Dobro organiziran promet je srce vsake sodobne družbe. V mestih z urejenim prometom je lepše in lažje živeti: tam, kjer vse lepo teče, hitreje in udobneje potujemo, hkrati pa tudi manj onesnažujemo svojo okolico. Manj hrupa pomeni tudi manj stresa. Manj delcev v zraku pomeni bolj zdrave posameznike in bolj zadovoljne skupnosti. Zaradi okolju prijaznih vozil, urejenih poti in sproščenih prebivalcev mesta niso samo privlačna, temveč tudi ekonomsko uspešnejša.

Evropski dan brez avtomobila je bil prvič organiziran v Franciji leta 1998, zamišljen pa je bil kot priložnost, s katero lahko mesta pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja. Vsakega 22. septembra lahko lokalne skupnosti predstavijo svoja mestna središča v drugačni luči in izvedejo ključne dejavnosti, namenjene omejevanju avtomobilskega prometa na določenih območjih, spodbujanju uporabe trajnostnih oblik prevoza in ozaveščanju prebivalcev v vplivih njihove izbire potovalnega načina.

Vsako naselje, naj bo to mesto ali vas, ima svoje središče. Središče kraja sestavljajo grajeni in naravni elementi ter elementi urbane opreme (luči, klopi, stojala za kolesa idr.). Med se boj se središča krajev razlikujejo po velikosti, obliki, dejavnostih, pretočnosti, osončenosti in drugih dejavnikih. Kakovostno urejeno in oblikovano središče prispeva k večji prepoznavnosti in krajanom zagotavlja boljše pogoje za bivanje. Privlačno urejen odprti javni prostor mestnega ali vaškega središča spodbuja tudi gospodarski in družbeni razvoj naselja.

Tudi v Vipavi se bomo spraševali, kaj predstavlja glavni trg Vipave, kakšne so njegove značilnosti, čemu je namenjen, ali je varen in privlačen za druženje in kaj si na trgu želijo njegovi prebivalci. V času tedna mobilnosti bomo na Glavnem trgu izvajali različne aktivnosti, ki bodo predstavljale neposreden odgovor na zastavljena vprašanja. Namerava se izvesti več urbanističnih delavnic in delovnih akcij izdelave urbane opreme za osnovnošolske otroke, društva bodo imela možnost, da predstavijo svoje delovanje, aktivnosti pa bo izvajal tudi AMZS. V sklopu dogajanja bo v večernih urah poskrbljeno tudi za zabavni program.

Zaradi same izvedbe tedenskega programa, bo v popoldanskih urah Glavni trg delno zaprt, 22. septembra pa zaprt v celoti.